Toimub Partnerluskogu juhatuse koosolek, hotell Pesa salongiruumis.

Päevakord:

  1. Vabad eelarvevahendid projektitoetusteks
  2. Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“ projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse kinnitamine. Ettepanekud projektitaotluste toetamise või toetamata jätmise kohta
  3. Meede 4 „COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine“ projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse kinnitamine. Ettepanekud projektitaotluste toetamise või toetamata jätmise kohta
  4. Projekti „Ukraina põgenike kohanemine maapiirkondades“ tegevuste ülevaade
  5. Eelarvejaotus uuel programmperioodil. Tegevuskulude eelarve, LEADER projektitoetuste eelarve, Euroopa Sotsiaalfond + projektitoetuste eelarve
  6. Info ja kohapeal algatatud küsimused