Toimub Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek, kell 13:00 Partnerluskogu büroos, Kesk tn 20. 

Päevakord:

  1. Strateegiat ettevalmistava konsultatsiooniettevõtte valimine.
  2. Strateegia ettevalmistamise toetusest tingitud muudatused töökorralduses ja

    tegevuskulude arvestuses.

  3. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine.
  4. Projektitoetuse muudatustaotluse läbivaatamine.
  5. Audiitori arvamus 2021.a. rahandusinformatsiooni kohta.
  6. Info ja kohapeal algatatud küsimused.