Juhatuse ja tegevmeeskonna õppekäik Lääne-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonda. Juhatuse väljasõidukoosolek toimub kell 17:30 Ristnas, Harjumaal.

Koosoleku päevakord on järgmine:

  1. Üldkoosoleku kokkukutsumine siseriikliku koostööprojekti „Arukad külad“ kinnitamiseks.
  2. Projektitaotluste muudatuste kinnitamise protsess.
  3. Projektitoetuste eelarve jäägi kasutamine. Projektiideed.
  4. LEADER meetme hetkeseis.
  5. Ülevaade Eesti Leader Liidu tegevusest.
  6. Arutelu ja algatatud küsimused.