Juhatuse koosolek ja strateegiaekspertidega kohtumine strateegiakoostamise esimese etapi kinnitamiseks.

Päevakord:

  1. Strateegia kavand ja tegevuskava täitmise ülevaade. Esitamiseks PRIAle hiljemalt 31. oktoobriks 2022.
  2. Nominentide esitamine maakondlikule tunnustamisele.
  3. Lõppenud taotlusvooru projektitaotluste hindamine ja hindamiskomisjoni liikmete taandamine.
  4. Projektide elluviimise hetkeseis.
  5. Jooksvad küsimused.