Partnerluskogu esindus osaleb haldusreformi seminaril Põlva maavalitsuses.