Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb Eesti Leader Liidu õigusloome töörühma koosolekul, mille põhiteemaks on LEADER meetme määrusesse esitatud muudatusettepanekute läbivaatamine.