Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb Eesti Leader Liidu õigusloome töörühma koosolekul. Päevakorras on maaeluministri määruse „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“ eelnõu ja selle seletuskirja läbivaatamine.