Tegevjuht Tiiu Rüütle juhib ELL õigusloome töörühma koosolekut. Vaadatakse üle uue perioodi LEADER määruse eelnõu.