Eesti Leader Liidu juhatuse esimees Tiiu Rüütle osaleb Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekul Mäos.

Koosoleku päevakord:
1. ELL juhatuse esimehe valimine
2. LEADER suvepäevade korraldamine koostöös Maamajanduse Infokeskusega
3. Hiidlaste Koostöökogu liikmemaksu võlgnevuse arutelu
4. ELL liikme tagasiside ja temalt saabunud kirja arutelu
5. KÜSK lõpparuande esitamise ülevaade
6. ELL raamatupidamise ja rahalise olukorra ülevaade 
7. ELL kommunikatsiooniplaani kujunduse esitlus 

 
 
Info Tiiu Rüütle, tel: 53 029100