Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb aruteluseminaril “PRIA ja kohaliku tegevusgrupi ülesanded uuel programmperioodil”. Arutelu toimub veebikeskkonnas.