Tegevjuht Rüütle osaleb arutelus ELL, maaeluministeeriumi ja PRIA esindajatega, teemaks võimalikud tulemus- ja väljundnäitajad e-PRIAs.