Siseriikliku koostööprojekti “Arukate külade arenguprogramm” koolitus.