Partnerluskogu juhatuse koosolek toimub 9. jaanuaril algusega kl 13:00 Partnerluskogu büroos.

Koosoleku päevakord on järgmine:

  1. Büroo töökorraldus.
  2. Rahvusvahelised koostööprojektid.
  3. 2020. a. tegevuskava.
  4. Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 (Maaeluministeeriumi slaidimaterjal)
  5. Kagu-Eesti tegevusgruppide juhatuste õppereis.
  6. Info ja kohapeal algatatud küsimused.