Partnerluskogu juhatuse koosolek toimub 9.jaanuaril algusega kl 13 Partnerluskogu büroos.