Taevaskoja külaseltsi esindus käis siseriikliku koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ raames õppereisil Lätis, “Partnerība laukiem un jūrai” tegevuspiirkonnas.

Kohtuti kohalike Arukate Külade projektis osalevate kogukonnaesindajatega, et jagada kogemusi programmis osalemise kohta ning tutvuti sealse turismitegevuse, ettevõtluse ja kohaliku tegevusgruppide tegemistega. Nähti palju huvitavaid ettevõtmisi ja koguti uusi ideid.

Huvitavamatest ettevõtetest võib nimetada mahetalu Mazburkas, kus toodeti nii veini kui kasvatati lambaid.  Selgus, et üks täiendab teist. Samuti käidi populaarsust koguvas küla pagaritöökojas ning kunsti ja käsitöö keskuses, kohalikus sadamas ja kalaturul.

Taevaskoja külaselts kirjutab oma lehel, kuidas maastikukaitsealal asununa tundis kohapeal huvi ka sealse kaitsealade haldamise korraldamise kohta. Selgus, et Lätis on puhkealade majandamine korraldatud nii, et kaitsealade ja sealse infrastruktuuri haldajateks on kaks asutust. Osad kaitsealad on n-ö Läti RMK poolt hallatavad ja osad n-ö Läti Keskkonnameti hallata, ehk on paralleelsed struktuurid tegemas analoogset tööd erinevatel aladel. Näiteks Kemeri rahvusparki, mida külastati, haldab Läti Keskkonnaamet. Erasektoriga tehakse tihedat koostööd selleks, et loodus oleks hoitud ja kohalikud ettevõtjad saaks võimalikult hästi oma teenuseid pakkuda.

Õppereisil Lätti õnnestus osa saada ka kohaliku piirkonna kodukohvikute päevast, vastuvõtt oli tore ja südamlik. Kohapeal sai proovida lõkke kohal keedetud suppi ja küpsetada vorsti. Kodukohvikute ettevalmistus oli põhjalik ja trükitud oli ka spetsiaalne avatud kodukohvikuid tutvustav brošüür. Nii mõnigi huvitav idee saadika kodukohvikutest kaasa. Õppereisi toetas Põlvamaa Partnerluskogu.

Allikas: Taevaskoja Küla