Head uut aastat! Eesti Leader Liit koostas tagasivaate lõppenud aasta olulisematele tegemistele ja koondas selle uudiskirja. Loe rohkem toimunud sündmustest nii Eestis kui mujal Euroopas infokirjast, mis on leitav SIIT

Mõned väljavõtted uudiskirjast:

Uus ELL juhatuse koosseis: Juulist alustas tööd ka meie uus juhatus, kes valis enda etteotsa Rita Triinu Peussa Raplamaa Partnerluskogust. Juhatus on aasta jooksul pidanud 15 koosolekut ja korraldanud 4 liikmete üldkoosolekut, mida on keskmisest üle kahe korra rohkem.

Õigusloome kohtumised: Jätkuvalt on olnud kõige suurema koormuse all õigusloome töörühm Tiiu Rüütle juhtimisel, kuna määruste väljatöötamisele järgnes kohe uute parandusettepanekute kogumine, analüüsimine ja ministeeriumile esitamine.

LEADER suveseminar 2023: Aasta traditsiooniline tähtsündmus, suveseminar, viis meid seekord Raplamaale. Ringreis mööda põnevaid projekte, kohtumised tegusate kogukondadega – sealhulgas Aasta küla Kaereperega! – kaasa mõtlema ärgitavad ettekanded Raplamaa eestvedajatelt, saunamaraton ja sportlikud vahepalad ning õhtune peaesineja Itaaliast, lihtsalt super! LEADER Liit andis esmakordselt välja elutöö tunnustused ning kaks Aasta tegija tiitlit.

Toetus vabaühendustele Ukraina põgenike kohanemise toetamiseks maapiirkondades: Tänu heale koostööle Vabaühenduste Liidu ja Siseministeeriumiga avanes meil võimalus oktoobris välja kuulutada vihmavarjuprojekt sündmuste korraldamiseks Ukraina põgenikele koostöös kohalike kogukondadega. Projektiga liitus 18 tegevusrühma, sündmused viidi ellu aasta viimastel kuudel ning said palju südant soojendavat vastukaja. Usume, et ühistest tegevustest sündinud läbikäimine eri rahvustest kogukondade vahel jätkub ja süveneb alanud kultuuririkkuse aastal!

Jätkuvad regulaarsed töökohtumised regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ja PRIA esindajatega: (1-2 kuu järel), mille tulemusel oleme aasta jooksul kolmel korral esitanud LEADER määruse muutmise ettepanekud ning ka järgmised muutmised on juba päevakorral. Lisaks “oma” ministeeriumi komisjonidele kuulume sotsiaal- kliima- ja siseministeeriumi töörühmadesse.

Sellest, mis tulekul, loe infokirjast SIIT