Koostöös Leader tegevusgruppide, Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo ja Eesti
rahvusringhäälinguga filmiti sel suvel üle Eesti videolugusid edukatest Eesti maaelu arengukava 2007-2013
raames toetust saanud projektinäidetest. 

Üheks heaks näiteks koostöövõrgustiku arendamisest sai Põlvamaa Arenduskeskuse algatatud projekt Põlvamaa
Rohelisema Märgi ühisturunduse võrgustiku arendamine, mida Põlvamaa Partnerluskogu toetab Leader programmi
meetmest 47 274 euroga.

Saate videolugu saab vaadata ETV2 arhiivis siit.