Partnerluskogu juhatuse ja tegevmeeskonna kohtumine rahvusvahelise rahvusparkide koostööprojekti juhtpartneritega.