Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb Eesti Leader Liidu liikmete KÜSK-i projektikoolitusel Hiiumaal.

Info: http://leaderliit.eu/KuSK-vabauhenduste-arenguhuppe-projekt-page-91/