Meede 1. Ettevõtlusele hoo andmine:

Taotlusvorm – MEEDE 1 

Taotlemise tingimused

Meede 2. Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine:

Taotlusvorm – MEEDE 2  

Taotlemise tingimused

Meede 3. Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond:

Taotlusvorm – MEEDE 3

Taotlemise tingimused

Meede 4. COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine:

TaotlusvormMEEDE 4

Taotlemise tingimused